Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Wszystkie numery / Nr III (I) 2012

2013-01-22

WPROWADZENIE DO ZAŁOŻEŃ TOMU STUDIÓW REGIONALNYCH QUO VADIS ŚLĄSKautor: Stefania Koczar-Sikora Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego

2013-01-22

DIAGNOZA DOŚWIADCZEŃ HISTORYCZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WIDZIANA Z PERSPEKTYWY ROZWOJU REGIONALNEGOautor: prof. UE dr hab. Florian Kuźnik Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

2013-01-22

DIAGNOZA DOŚWIADCZEŃ HISTORYCZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WIDZIANA Z PERSPEKTYWY KAPITAŁU LUDZKIEGOautor: prof. dr hab. Katarzyna Popiołek Dziekan Wydziału Zamiejscowego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach

2013-01-22

DIAGNOZA DOŚWIADCZEŃ HISTORYCZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WIDZIANA Z PERSPEKTYWY BIZNESUautor: Andrzej Zabiegliński Wiceprezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

2013-01-22

DROGA WYBORU INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI TEMATYCZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGOautor: Artykuł opracowany w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod kierunkiem Anny Jedynak p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału

2013-01-22

QUO VADIS ŚLĄSK - WIZJA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W PERSPEKTYWIE PROCESÓW DŁUGIEGO TRWANIAautor: prof. dr hab. Marian Oslislo Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

2013-01-22

WIZJA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OPARTA O ENERGETYKĘautor: prof. dr hab. inż. Jan Popczyk Centrum Energetyki Prosumenckiej Politechnika Śląska

2013-01-22

WIZJA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OPARTA O ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE MEDYCZNEautor: dr Zbigniew Nawrat Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi oraz Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2013-01-22

ANALIZA POWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGOautor: Artykuł opracowany w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego, Regionalne Centrum Analiz Strategicznych (RCAS) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod kierunkiem Mariusza Raczka Z-cy Dyrektora Wydziału


Przeglądaj numery: • Nr I 2010Nr II (I) 2011Nr III (I) 2012Nr IV (I) 2013

RSS
Wydział Rozwoju Regionalnego (RR) adres: Siedziba - ul. Plebiscytowa 36 / Poczta - ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 (32) 77 99 282, +48 (32) 77 99 175 fax: +48 (32) 77 99 174; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Anna Dudek e-mail: dudekan@slaskie.pl, telefon: +48 (32) 77 99 134
Rafał Biegański e-mail: rbieganski@slaskie.pl, telefon: +48 (32) 77 99 135
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego