Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Wszystkie numery / Nr I 2010

Artykuły składające się na pierwszy numer:


Wizje rozwoju województwa śląskiego i instrumenty ich realizacji w regionalnych dokumentach strategicznych - K. WRANA - pobierz artykuł

Polityka innowacyjna województwa śląskiego. Perspektywy na lata 2010-2020 - M. BARON - pobierz artykuł

Proces aktualizacji strategii – Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” - pobierz artykuł

Audyty, ślady, modele i gry – teraźniejszość i przyszłość narzędzi zarządzania zrównoważonym rozwojem - M. GŁOGOWSKA - pobierz artykuł

Analiza wsparcia unijnego dla województwa śląskiego udzielonego w okresie przedakcesyjnym i w okresie programowania 2004-2006 - pobierz artykuł

Struktura społeczno-demograficzna województwa śląskiego. Ciągłość i zmiana w perspektywie socjologicznej - R. MUSTER - pobierz artykuł

Zróżnicowanie poziomu i tempa rozwoju społeczno-gospodarczego w województwie śląskim - T. KUPIEC         pobierz artykuł

Rozwój obszarów wiejskich w kontekście polityki spójności -          W. MAGRYŚ - pobierz artykuł


"Śląskie Studia Regionalne" - Nr I 2010 pobierz całość
Przeglądaj numery: • Nr I 2010Nr II (I) 2011Nr III (I) 2012Nr IV (I) 2013

RSS
Wydział Rozwoju Regionalnego (RR) adres: Siedziba - ul. Plebiscytowa 36 / Poczta - ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 (32) 77 99 282, +48 (32) 77 99 175 fax: +48 (32) 77 99 174; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Anna Dudek e-mail: dudekan@slaskie.pl, telefon: +48 (32) 77 99 134
Rafał Biegański e-mail: rbieganski@slaskie.pl, telefon: +48 (32) 77 99 135
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego