Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Informacje dla autorów

2010-04-28

Informacje dla autorów

Prosimy o nadsyłanie artykułów w formie elektronicznej oraz wydruków na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Rozwoju Regionalnego

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23
Poczta - ul. Ligonia 46
ssr@slaskie.pl


Artykuły powinny spełniać następujące wymogi formalne:

 • Tekst należy przygotować w edytorze MS Word.Czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp 1,5 wiersza.Marginesy standardowe.
 • 15 stron zapisanych w ten sposób zajmuje około jednego arkusza wydawniczego.
 • Tekst musi być poprzedzony danymi autora obejmującymi:
  • imię i nazwisko oraz afi liację (czcionka Times New Roman 12 pkt., bold),
  • tytuł artykułu (czcionka Times New Roman 14 pkt., bold),
  • zarys treści w języku polskim (czcionka Times New Roman 10 pkt., maksymalnie 100 słów),
  • słowa kluczowe (czcionka Times New Roman 12 pkt., maksymalnie 5 haseł).
 • Objętość artykułu nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego. Tekst musi zawierać wszystkie tabele, mapy, rysunki i inne elementy graficzne w formie gotowej do druku – w zapisie wektorowym. Cytowanie i powołania na innych autorów powinny być oznaczone w tekście przez podanie nazwiska autora i roku wydania publikacji.
  Pełną bibliografię należy dołączyć na osobnej stronie na końcu artykułu.

Artykuły będą poddane zewnętrznej recenzji.

O publikacji decyduje redakcja.

Redakcja nie przewiduje honorariów za opublikowane artykuły.
Nadesłane materiały nie będą zwracane.Przeglądaj numery: • Nr I 2010Nr II (I) 2011Nr III (I) 2012Nr IV (I) 2013

RSS
Wydział Rozwoju Regionalnego (RR) adres: Siedziba - ul. Plebiscytowa 36 / Poczta - ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 (32) 77 99 282, +48 (32) 77 99 175 fax: +48 (32) 77 99 174; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Anna Dudek e-mail: dudekan@slaskie.pl, telefon: +48 (32) 77 99 134
Rafał Biegański e-mail: rbieganski@slaskie.pl, telefon: +48 (32) 77 99 135
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego